โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 91) 05 ม.ค. 61
นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 สร้าง Coverway ให้โรงเรียน (อ่าน 118) 22 พ.ย. 60