โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
อบรมธรรมะวัยใจ ประจำปี 2561


สภาเด็กและเยาวชนอำเภอราชาส์น จัดการอบรมธรรมะวัยใส ให้กับนักเรียน โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม  2561

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,09:06   อ่าน 133 ครั้ง