โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน งานกิลกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561  ณ  ลานกีฬาอเนกประสงค์  โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,11:43   อ่าน 276 ครั้ง