โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน  2561  เวลา  08.30 - 12.00  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน โดยมี ท่าน สจ.ดำรัส พุทธรักษา  เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,12:11   อ่าน 258 ครั้ง