โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ภาพกิจกรรม
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มบริหารวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ี 14 - 15 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,08:35   อ่าน 757 ครั้ง