โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน

 

รูปพานทองรองรับราชสาส์น